వీడియో

బీజింగ్ Gs హౌసింగ్ కంపెనీ పరిచయం

యూనిట్ హౌస్ ఇన్‌స్టాలేషన్ వీడియో

మెట్ల & కారిడార్ హౌస్ ఇన్‌స్టాలేషన్ వీడియో

కోబైన్డ్ హౌస్&బాహ్య మెట్ల వాక్‌వే బోర్డు ఇన్‌స్టాలేషన్ వీడియో

జిఎస్ హౌసింగ్-చైనాలోని జియోంగ్'న్ న్యూ ఏరియాలో బిల్డర్స్ హోమ్ క్యాంప్

GS హౌసింగ్-ఫేజ్ IV ఎగ్జిబిషన్ హాల్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ కాంటన్ ఫెయిర్

చైనాలోని హెబీలో GS హౌసింగ్-హ్యాపీనెస్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్

చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్‌లో GS హౌసింగ్-రైల్వే ప్రాజెక్ట్

GS హౌసింగ్ - చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్‌లో ఎక్స్‌ప్రెస్ వే ప్రాజెక్ట్

చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్‌లో GS హౌసింగ్-రైల్వే ప్రాజెక్ట్